Fyn og øer

Harridslevgaard Slot

Kig indenfor på Harridslevgaard

Besøg renæssanceslottet Harridslevgaard 3 km fra Bogense, som byder på en spændende kulturel oplevelse.

Slottet nævnes helt tilbage i Kong Valdemars Jordebog af 1231, og den nuværende bygning er fra 1606.

Man vil kunne besigtige i alt 1550 kvm. af hovedbygningen i 3 stokværk, bl.a. riddersalen, som er Danmarks største i privat eje, og en hvælvet middelalderkælder under nederste stokværk.

Bagefter er man velkommen til at gå en tur i det naturskønne område med påfugle.

Tidspunkt

15. august kl. 13-17.

Sted

Assensvej 3, 5400 Bogense.

Pris og tilmelding

Entre for voksne: 70 kr. Børn 3-12 år: 35 kr.

Billetter købes på dagen ved tårnindgangen.

For mere info om arrangementet kontakt info@harridslevgaard.dk.